projektledning

Som behövs

Vår vision

  • krävs planering med ett åtagande att slutföra projektet
  • noggrann utnämning av en skicklig projektledare
  • spendera tid för att definiera projektet tillräckligt korrekt
  • planera verksamheten i projektet
  • säkerställs korrekt och tillräckliga informationsflöden
  • ändra aktiviteter för att rymma frekventa förändringar på dynamiken
  • tillmötesgående med de anställdas personliga mål med prestanda och belöningar
  • gör en nystart när misstag i genomförandet har identifierats.

Om Oss

Projektledning är tillämpningen av ett samlingsverktyg och tekniker (som CPM och matrisorganisationen) för att styra användningen av olika resurser för att uppnå en unik, komplex engångsuppgift inom tids-, kostnads- och kvalitetsbegränsningar.  En projektledare hanterar projektet, sätter samman ett team och säkerställer integrering och kommunikation av arbetsflödet horisontellt över olika avdelningar. 

Senaste Uppdrag

Produkter Projektledning