Nootan Affärsjuridik

TILLSAMMANS KAN VI NÅ MÅLET

Personligt mentorskap

Mentorskap ‐ att bygga en relation

  1. Mentorn och adepten behöver först bekanta sig med varandra och komma fram till gemensamma intressen, värderingar, framtida mål och drömmar. Att lära känna varandra måste få ta tid.
  2. Mentorn och adepten bör sätta upp mål för relationen och diskutera tidsramen. Det är bra att skapa ett kontrakt över mentorskapet, samt att ha regelbundna möten där framgångar och nederlag, resultat och målsättningar kan diskuteras.
  3. Mentorskapet börjar gradvis visa resultat när mål nås, behov fylls och utveckling äger rum. Nya utmaningar kan dyka upp och uppnås.
  4. När mentorskapet närmar sig sitt slut bör relationen omdefinieras. Uppföljning och utvärdering äger rum. Om adepten behöver ytterligare vägledning ska en ny mentorskapsperiod med nya mål och ramar sättas upp.

Senaste Uppdrag

Produkter Nootan Affärsjuridik