konstruktion

ett måste

Vår vision

Bygget blir effektivt med färre kostnader för detaljer som behöver lösas på plats

Projektet är noga genomtänkt och beräknat INNAN bygget börjar

Handlingarna ger byggfirmor ett bra och tydligt offertunderlag

Handlingarna används vid tekniska samråd med kommunen

Om Oss

Det är konstruktören som ser till att huset håller. Konstruktören tar arkitektens vision och ser till att den blir genomförbar så att bygget blir både stabilt och byggbart, utan att bli för dyrt. Resultatet blir system- och bygghandlingar som lämnas till byggaren.

Senaste Konstruktion

Produkter Konstruktion