projektledning

Som behövs

Vår vision

  • krävs planering med ett åtagande att slutföra projektet
  • noggrann utnämning av en skicklig projektledare
  • spendera tid för att definiera projektet tillräckligt korrekt
  • planera verksamheten i projektet
  • säkerställs korrekt och tillräckliga informationsflöden
  • ändra aktiviteter för att rymma frekventa förändringar på dynamiken
  • tillmötesgående med de anställdas personliga mål med prestanda och belöningar
  • gör en nystart när misstag i genomförandet har identifierats.

Om Oss

Projektledning är tillämpningen av ett samlingsverktyg och tekniker (som CPM och matrisorganisationen) för att styra användningen av olika resurser för att uppnå en unik, komplex engångsuppgift inom tids-, kostnads- och kvalitetsbegränsningar.  En projektledare hanterar projektet, sätter samman ett team och säkerställer integrering och kommunikation av arbetsflödet horisontellt över olika avdelningar. 

Senaste Uppdrag

Arkitektur
Stefan Olsson

Trädgårdsarkitektur

Ett utkast på en trädgårdsplanering där trädgården blir terrasserad med stödmurar. Det byggs et växthus och en pergola.

Read More »
Arkitektur
Stefan Olsson

Visualisering Bostadsområde

Nootan AB fick till uppdrag att rita upp och skapa representativa bilder till ett fastighetsbolag för ett nytt bostadsområde i Nyköping.

Read More »
Arkitektur
Stefan Olsson

Uterum – “Fira” Stort mot bruten fasad.

Ritningar från Nootan AB – Fasadritningar från de väderstreck där utrymmet syns – Situationsplan med utrymmet inritat på tomten – Planritning Utgå från de husritningar som redan finns och rita in uterummet på dessa. Leverans – Fira Komplett uterum Limträstommen är i grundbehandlad gran och tänkt att monteras mot en husvägg. Stommens delar doppas i en färgtank för att få grundbehandlingen, nyansen blir då svag vit pigment. Läs mer

Read More »
Arkitektur
Stefan Olsson

Uterum – “Fira” från Skånska Byggvaror

Ritningar från Nootan AB – Fasadritningar från de väderstreck där utrymmet syns– Situationsplan med utrymmet inritat på tomten– Planritning Utgå från de husritningar som redan finns och rita in uterummet på dessa. Leverans – Fira Komplett uterum Limträstommen är i grundbehandlad gran och tänkt att monteras mot en husvägg. Stommens delar doppas i en färgtank för att få grundbehandlingen, nyansen blir då svag vit pigment.  Läs mer Byggt av Rapto AB Läs Mer

Read More »
Arkitektur
Stefan Olsson

Flerbostadshus

Två villor med två bostäder vardera Nootan AB fick äran att få rita och konstruera flerbostadshus med carportar och bullerplank. Utomhus Familjärt boende med stora lekytor och avskilda sällskapsytor. Varje hus består utav två moderna ljudisolerade bostäder. Inomhus Plan 1 I detta flerfamiljshus finns alla vardagliga bekvämligheter tillgängliga. Inomhus Plan 2 Flera stora fina sovrum.

Read More »
Arkitektur
Stefan Olsson

Tillbyggnad Attefall

Utomhus Med stora takfönster och breda skjutdörrar så skapas ett stort extra rum med mycket dagsljus för ett vardagligt välbefinnande. Inomhus Öppna fina och extra sällskapsytor. Konstruktion Massiv limträkonstruktion som bär upp den voluminösa planlösningen.

Read More »

Produkter Projektledning